In Thai

1. ทำไมเราจึงทำโครงการนี้ นางดวงฤทัย (โจ) รูบินสเตน เกิดและเติบโตที่ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองไทย และประเทศฟินแลนด์ หลังจากแต่งงานกับสามีชาวฟินแลนด์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ เกี่ยวกับการศึกษาอันมีชื่อเสียงของประเทศฟินแลนด์ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเด็กๆในบ้านเกิดให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้การศึกษาของประเทศฟินแลนด์เป็นแบบในการพัฒนาด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก นายแดน รูบินสเตน คู่ชีวิตชาวฟินแลนด์.

การวางแผนและการปฏิบัติงาน ปัจจุบันทางโครงการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็กแรกเกิด จนถึง 6 ขวบ ซึ่งประกอบได้ด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ Module 1: ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน ผู้ปกครองนำบุตรหลาน อายุตั้งแต่ 5 เดือน จนถึง 2 ขวบครึ่ง มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนบ้านหัวนา อาทิตย์ละสองครั้ง ที่ศูนย์จะมีคุณครูสามท่านจากทางโครงการ ให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็กๆ ที่ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้ที่บ้าน  

Module 3: Moomin English program การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม มูมิ่น จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม มูมิ่น จากประเทศฟินแลนด์ โดยเด็กๆ เรียนโปรแกรมผ่านแท็ปเล็ต วันล่ะ 15 นาที ซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแล้ว เด็กๆยังได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอีกด้วย ซึ่งการฝึกทักษะดังกล่าวอาจเป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับเด็กๆในชนบทของเมืองไทย และอีกข้อดีคือทำให้เด็กๆไม่กลัวภาษาอังกฤษ เห็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สนุก    Module 4: ศูนย์ความพร้อมผู้ปกครอง ไม่ว่ากิจกรรมพัฒนาเด็กๆจะดีแค่ไหน แต่หากปราศจากความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองแล้ว การพัฒนาเด็กๆในชุมชนคงไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ ฉะนั้น ทางโครงการจึงได้จัดตั้งศูนย์ความพร้อมของผู้ปกครอง เพื่อให้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กมากขึ้น 3. เป้าหมาย ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กๆ เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมสู่ ไทยแลนด์4.0 (สังคมแห่งการอิงคุณค่า) เพื่อให้เด็กคิดเป็น แก้ไขปัญหาได้   ปล. ถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราทุกๆคนทุกๆฝ่าย ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาเด็กๆในวันนี้เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี คิดเป็น แก้ไขปัญหาเป็น มีอนาคตที่ดี เพราะเด็กๆเหล่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะต้องดู รักษา และพัฒนาประเทศของเราให้สืบต่อไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน.. (เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างคนค่ะ เพราะคน เราซื้อไม่ได้ แต่เราสร้าง สร้างได้ด้วยมือและใจที่เต็มไปด้วยความรักที่มอบให้กับเด็กๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะ นางดวงฤทัย (โจ) รูบินสเตน 
(c)2017, All Rights Reserved